Vi holder lukket 25., 26. december og 1. januar. Mellem jul og nytår er vi kun tillgænglige ved hastesager.

Brookfields hemförsäkring för exklusiva bostäder och ägodelar

Fortrolighedspolitik

Vi beskytter dit privatliv og tager håndteringen af ​​dine personoplysninger meget alvorligt. Vi håndterer dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen (GDPR) og den danske databeskyttelseslov, samt anden lovgivning der supplerer disse regler. Denne databeskyttelsespolitik beskriver, hvordan vi indsamler, bruger, opbevarer, deler personlige data og dine rettigheder, og hvordan du kan gendanne dem.

 

Vi behandler primært personoplysninger for at indgå, administrere og opfylde forsikringsaftaler.
Ved at kontakte Brookfield og bruge vores tjenester, accepterer du vores databeskyttelsespolitik og accepterer, at vi bruger elektroniske kommunikationskanaler til at kommunikere med dig.

Brookfield Underwriting AB, virksomhedsnummer 556799-5351, postadresse: Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm (Brookfield) er ansvarlig for behandlingen af ​​dine personoplysninger.

Tilbud, køb og fornyelse af forsikring:

Brookfield behandler personoplysninger i forbindelse med tilbud om eller køb af forsikring, eller ved fornyelse af forsikringsaftale. Retsgrundlag: behandling af personoplysninger er påkrævet for at kunne indgå og opfylde forsikringsaftalen med dig (kontraktlig forpligtelse).

Kundeadministration: Brookfield behandler dine personlige oplysninger for at administrere kundeforholdet med dig. Alle vores kunder er registreret i et elektronisk kunderegister. Vi kommunikerer med dig vedrørende ændringer i forsikringer, ændringer af vilkår, ændringer i vores elektroniske tjenester og for at give andre vigtige oplysninger. Vi behandler personoplysninger ved fakturering og udførelse af de aftaler, vi har indgået med dig. Retsgrundlag: Behandling af personoplysninger er påkrævet for at opfylde aftalen med dig (kontraktlig forpligtelse).

Henvendelser: når vi modtager henvendelser fra dig, behandler vi dine oplysninger med det formål at besvare din henvendelse, f.eks. spørgsmål om vores forsikring, om forespørgslen kommer på telefon, e-mail eller på anden vis. Retsgrundlag: på denne baggrund opbevarer vi f.eks. oplysninger om dig inden du indgår aftale med os så vi kan administrere dig som potentiel kunde, uanset om anmodningen kommer via telefon, e-mail eller på anden måde (legitim interesse)

Kundetilfredshed: vi behandler personoplysninger med henblik på at gennemføre kundeundersøgelser og til analyser af de svar, vi har modtaget, f.eks. når vi spørger om du er tilfreds efter at have talt med os, eller efter at have afsluttet skadeafviklingen. Retsgrundlag: behandling af dine personoplysninger for at forbedre kvaliteten og til interne uddannelsesformål (legitim interesse).

Statistik og serviceudvikling: Brookfield behandler persondata, når vi udfører analyser og rapporter, f.eks. at analysere skadestatistik og identificere mulige forbedringer af eksisterende forsikringer. Retsgrundlag: Vi behandler på denne baggrund personoplysninger med henblik på at udføre kundeanalyser med henblik på at opnå øget kundebevidsthed og identificere behov for nye og eksisterende forsikringer (legitim interesse).

Opfylde juridiske forpligtelser: Vi behandler personoplysninger når dette er påkrævet, for at overholde gældende love og regler der gælder for vores virksomhed som forsikringsdistributør. For eksempel er vi forpligtet til at føre et register over kundeklager, vi er forpligtet til at registrere hændelser, der er sket, og vi er forpligtet til at træffe foranstaltninger mod finansiering af terrorisme. Retsgrundlag: Retlig forpligtelse.

De personoplysninger som vi indsamler, afhænger af hvilke forsikringer du har hos os, eller hvilket forsikringstilbud der skal udarbejdes.

De indsamlede personlige data kan omfatte;

Generel identifikation og kontaktoplysninger: navn, e-mailadresse, telefonnummer, adresse, køn, fødselsdato, uddannelse og ansættelse og forhold til forsikringstageren, den forsikrede eller skadelidte.

Andre identifikationsnumre tildelt af myndigheder: CPR-numre og køretøjsregistreringsnumre.

Økonomiske oplysninger og kontooplysninger: bank, kontonummer og fakturaadresse.

Oplysninger der kræves til forsikring, eller forslag til forsikring, såsom: adresser og identifikationsoplysninger for forsikret ejendom, skadehistorik og skadesårsag, ejerskab og oplysninger om andre forsikringer, du har.

Vi bruger cookies på vores hjemmesider. Vi har en særlig side der forklarer hvad cookies er, og hvordan vi bruger dem.
Vi indsamler hovedsageligt personoplysninger som du har givet til os, din forsikringsformidler eller en samarbejdspartner (virksomhed eller privatperson), som har introduceret dig til os. I forbindelse med køb af forsikring, ændring eller fornyelse af forsikring kan det være relevant at indhente oplysninger fra blandt andet offentlige institutioner og registre.

Brookfield behandler sine kundeoplysninger fortroligt. Når vi udfører ydelser og opfylder aftaler, er vi nogle gange nødt til at videregive oplysninger om dig. Vi kan overføre til eller dele dine personlige oplysninger med udvalgte tredjeparter som angivet nedenfor.

Forsikringsselskaber, som vi tegner forsikringer for (inklusive deres forsikringsformidlere): Personoplysninger kan videregives til tredjeparter, når det er nødvendigt for at indgå, administrere og udføre forsikringsaftaler. I de tilfælde er de øvrige virksomheder selvstændigt ansvarlige for persondata.

Andre forsikringsselskaber: vi deler personlige oplysninger med andre forsikringsselskaber som f.eks andre direkte forsikringsselskaber til rejseforsikring. Et forsikringsselskab, der modtager personoplysninger, er i disse tilfælde ansvarlig for sin behandling af dine personoplysninger til formålet.

Forsikringsformidler: i tilfælde af forsikringsformidling deler vi personoplysninger, så forsikringsformidleren kan kontrollere vores beregning af forsikringsformidlerens provision. Forsikringsformidleren er ansvarlig for sin egen behandling af dine personoplysninger til dette formål.

Skadeservicevirksomhed: vi deler personoplysninger til skadeservicevirksomheden, der er hyret til at afgøre forsikringsskader. I disse tilfælde er skadeservicevirksomheden ansvarlig for sin behandling af dine personoplysninger til formålet.

Andre myndigheder: når myndigheder har juridisk støtte til at indsamle oplysninger om dig, eller i tilfælde hvor vi selv har ret eller pligt til at give oplysninger, videregiver vi dine personoplysninger uden dit samtykke.

Vi indgår databehandleraftaler med alle virksomheder, der behandler personoplysninger på vores vegne. Vores databehandlere må ikke behandle dine personoplysninger på anden måde end hvad der er aftalt med os, og som er beskrevet i denne privatlivspolitik.
Brookfield behandler primært personoplysninger inden for EU/EØS/UK. I det omfang personoplysninger overføres til og behandles i et land uden for EU/EØS/UK, træffer vi alle rimelige juridiske, organisatoriske og tekniske foranstaltninger for at sikre, at dine data håndteres sikkert og med et beskyttelsesniveau, der kan sammenlignes med, og på samme niveau som den beskyttelse, der tilbydes inden for EU/EØS/UK.

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde det formål, som vi gemmer dem til, eller den tid, der kræves af gældende lovgivning, såsom gældende forældelsesfrist og bogførings- eller bogføringsloven. Se eksempler på forskellige situationer nedenfor.

Kontakt og tilbud: hvis du har haft kontakt med os, modtaget information eller søgt om forsikring, vil dine personoplysninger blive slettet efter 3 år, hvis der ikke er tegnet forsikring.

Eksisterende kunde: når vi har indgået en aftale med dig, og du har en forsikring hos os, gemmer vi de oplysninger der er nødvendige for at opfylde aftalen.

Efter ophør af kundeforhold: efter at aftalen med os er ophørt, skal vi opbevare personoplysninger så længe retskrav kan gøres gældende, og derefter i mindst 11 år med hensyn til regler om forældelse.

Nedenfor beskriver vi dine rettigheder, hvornår de gælder, og hvornår du kan udøve dem.

Ret til indsigt og berigtigelse: Du har ret til at anmode om en bekræftelse på, om vi behandler dine personoplysninger og en kopi af de personoplysninger, der behandles. Når du mener, at de personoplysninger, vi har om dig, er forkerte eller ufuldstændige, har du ret til at anmode om, at de bliver rettet eller opdateret.

Ret til sletning: Du har ret til at anmode om, at dine personoplysninger slettes, hvis oplysningerne ikke længere er nødvendige til det formål, hvortil de er indsamlet, eller hvis behandlingen af ​​personoplysningerne ikke udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning. Der kan være juridiske forpligtelser, der forhindrer Brookfield i straks at slette visse oplysninger. I dette tilfælde blokerer vi de personlige data, som vi er forpligtet til at gemme, så de ikke kan bruges til andre formål.

Ret til begrænsning: du har ret til at få begrænset behandlingen af ​​dine personoplysninger hvis
– du mener, at de personoplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte, mens vi undersøger, om oplysningerne er korrekte,
– behandlingen af ​​personoplysninger er ulovlig, men du gør indsigelse mod, at dine personoplysninger slettes og anmoder i stedet om, at en begrænsning af brugen finder sted
– du har gjort indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, der sker på baggrund af en interesseafvejning, så kan du anmode om, at vores behandling begrænses, mens vi undersøger, om vi har ret til at fortsætte vores behandling.

Ret til at gøre indsigelse: du har ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling af dine personoplysninger, som vi udfører med en legitim interesse som retsgrundlag. Vi har ret til at fortsætte vores behandling af dine personoplysninger, på trods af din indsigelse, hvis vi kan påvise, at der er tvungne legitime grunde, der opvejer din interesse i, at behandlingen ikke finder sted. Du har en ubetinget ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​dine personoplysninger i direkte markedsføring.

Hvis du har en klage over vores behandling af personoplysninger, kan du kontakte vores databeskyttelsesrepræsentant, som vil undersøge sagen, dataskydd@brookfield.se. Du har også mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, https://www.datatilsynet.dk/borger/klage.

Brookfield har en databeskyttelsesansvarlig, som hjælper med at sikre, at persondata håndteres i overensstemmelse med denne databeskyttelsespolitik. Hvis du har spørgsmål til, hvordan vi bruger dine personoplysninger eller kommentarer til vores behandling af personoplysninger, kan du kontakte den databeskyttelsesansvarlige på dataskydd@brookfield.se

Vi gennemgår regelmæssigt disse oplysninger, og ændrer dem afhængigt af ændringer i virksomheden eller i gældende lovgivning på området. Opdateringer offentliggøres på vores hjemmeside.
Scroll to Top