Forsikring af Musikinstrumenter for DMpF medlemmer 2019-02-14T09:45:19+00:00

Forsikring af Musikinstrumenter for DMpF medlemmer

Som medlem af DMpF har du nu, via Brookfield, adgang til den samme musikinstrumentforsikring som tegnes af verdens største orkestre og musikere.

Hos Brookfield ønsker vi at vores kunder aldrig skal bekymre sig om deres forsikring. Derfor tilbyder vi forsikringer som er nemme at forstå, yder en høj dækning og en høj erstatning. Vi sælger forsikringer, man kan stille høje forventninger til.

Hvilke ting er dækket?

Musikinstrumenter
akustiske, elektriske eller elektroniske musikinstrumenter samt deres kasser og tilhørende udstyr.

Musikudstyr

  • Forstærkere, højtalere, mikrofoner, pedaller, høretelefoner og lignende udstyr
  • lydstudieudstyr, optagelsesudstyr (samt stationære computere og deres tilhørende udstyr som primært bliver brugt til at lave musik)

Bærbart elektronisk udstyr
Mobiltelefoner, tablets, bærbare computere og lignende bærbare elektronisk udstyr som primært bliver brugt til at lave musik.

Hvor dækker forsikringen?

I hele verden
Du behøver ikke tage stilling til hvor du ønsker at få dækket dit udstyr, fordi det er dækket overalt hvor det er i verden.

Hvilke skader er dækket?

All risk forsikring
All-risk forsikring betegner en forsikring som dækker alle omstændigheder der fører til en skade eller tab på de forsikrede ejendele, medmindre det står specifikt af lige netop denne omstændighed ikke er dækket.

Hvad betyder det i praksis?
Det betyder at det er nemmere at forstå hvad der er dækket og ikke dækket. Man behøver kun at spørge sig selv: er det specifikt undtaget? Hvis nej, så er det dækket. En almindelig tingforsikring dækker nemlig kun helt specifikke skader eller tab som skal stå i vilkårene.

Rejseomkostninger ved skade på musikinstrument
Hvis der opstår et dækningsberettiget fysisk tab eller fysisk skade på dit musikinstrument, betaler vi også for rimelige og nødvendige omkostninger for din rejse og din midlertidig overnatning og forplejning i Europa for at kunne aflevere og afhente musikinstrumentet fra den reparatør, som du og vi har aftalt at bruge.

Udlejningsomkostninger ved skade på musikinstrument
Vi betaler også for rimelige og nødvendige omkostninger til at leje et lignende musikinstrument i den periode, hvor det beskadigede instrument befinder sig under reparation. Det maksimale beløb, vi betaler for udlejningen, er begrænset til 20 % af det beskadigede musikinstruments værdi.

Glemt eller tabt musikinstrument
Vi betaler værdien af dit musikinstrument hvis du forlægger eller glemmer dette.

Hvilke skader er ikke dækket?

  • slitage og gradvis påvirkning, rust eller oxidering, insekter og skadedyr
  • indefra kommende mekaniske eller elektriske fejl eller svigt
  • skader på strenge, rørblad, trommeskind imens musikinstrumentet bliver spillet på
  • tab eller skade som sker i eller på køretøjer uden opsyn hvis ejendelen var synlig udefra
  • tab eller skade som sker under transport hvis ejendelen ikke var pakket forsvarligt
  • tab eller skade forårsaget af rensning, reparation, renovering, restaurering eller andet lignende arbejde
  • Glemt eller tabt musikudstyr og bærbart elektronisk udstyr

Oversigt

Dette er en oversigt over din forsikring. Se venligst de fulde forsikringsvilkår her for at sætte dig ind i forsikringen.

Få et tilbud her

Spørgeskema

Anmeld en skade her

Skadesanmeldelse