Loading...
Forsikring af Musikinstrumenter for DMpF medlemmer2021-05-26T11:11:00+00:00

Forsikring af Musikinstrumenter for DMpF medlemmer

Som medlem af DMpF har du nu, via Brookfield, adgang til den samme musikinstrumentforsikring som tegnes af verdens største orkestre og musikere.

Hos Brookfield ønsker vi, at vores kunder aldrig skal bekymre sig om deres forsikring. Derfor tilbyder vi forsikringer, som er nemme at forstå, yder en høj dækning og en høj erstatning. Vi sælger forsikringer, som man kan stille høje forventninger til.

Hvilken værdi skal jeg forsikre mine ting for?2021-01-28T15:36:28+00:00

Hovedreglen ved musikinstrumenter og -udstyr er, at du selv bestemmer prisen. Ved bærbart elektronisk udstyr skal det være nyprisen.

Her kommer et overblik over, hvad vi kan se, fungerer godt for vores kunder. Det er meget et spørgsmål om temperament: Nogle kan lide at være rigtig godt forsikrede, mens andre hellere vil have en begrænset dækning.

 • Musikinstrumenter

Nyt instrument: Har du for nylig købt et instrument, er det en god idé at forsikre det til nyprisen. Nyprisen er typisk, hvad du har givet for instrumentet. Hvis du har fået en særlig rabat, er det dog ikke sikkert, at du kan få instrumentet til samme pris igen. Tænk: Hvad ville mit instrument koste inden for det næste års tid, hvis jeg skulle have et nyt?

Hvis du fx har købt en Fender Stratocaster i år for 10.000 kr. og fået 20 % rabat, kan den forsikres til 10.000 kr. eller 8.000 kr.

Særligt instrument/vintageinstrument: Ejer du et særligt instrument, som har en særlig høj værdi, anbefaler vi, at du forsikrer instrumentet til den pris, det ville koste at genanskaffe det samme instrument eller et instrument i samme kvalitet. Det er en god idé at spørge professionelle forhandlere, hvad prisen på dit instrument er.

Hvis en Fender Stratocaster fra 1950’erne har en værdi på cirka 100.000 kr. i år ifølge en guitarforhandler, kan den forsikres til 100.000 kr. eller fx 75.000 kr. hvis man ikke synes, at den er mere værd. Hvis man kommer til at forsikre den til 110.000 kr., fordi der er flere forskellige vurderinger og måske lidt uenighed, er det også ok.

Brugt instrument: Instrumenter, som du har købt brugt, eller som du har haft i mange år, og som ikke er steget i pris, kan du vælge at forsikre til nyværdi eller til den værdi, som du mener, de har.

En Fender Stratocaster fra 2005, som du har købt ny, eller som du har købt brugt i år, kan du forsikre til nyprisen (fx 10.000 kr.) eller brugtprisen/dagsværdien (fx 4.500 kr.). På den måde kan du regulere din præmie, men også din erstatning.

 • Musikudstyr

Nyt musikudstyr:Har du for nylig købt musikudstyr, er det en god idé at forsikre det til nyprisen. Nyprisen er typisk, hvad du har givet for udstyret. Hvis du har fået en særlig rabat, er det dog ikke sikkert, at du kan få udstyret til den samme pris igen. Tænk: Hvad ville udstyret koste inden for det næste år, hvis jeg skulle have noget nyt?

Hvis du fx har købt en Neumann-mikrofon i år for 5.000 kr. og fået 20 % rabat, kan den forsikres til 5.000 kr. eller 4.000 kr.

Særligt udstyr/vintageudstyr: Ejer du et særligt stykke udstyr, som har en særlig høj værdi, anbefaler vi, at du forsikrer udstyret til den pris, det ville koste at genanskaffe det eller et stykke udstyr i samme kvalitet. Det er en god idé at spørge professionelle forhandlere, hvad prisen på dit udstyr er.

Hvis en Neumann U67 fra 1960’erne har en værdi på cirka 75.000 kr. i år ifølge reverb.com., kan den forsikres til 75.000 kr. eller fx 25.000 kr. hvis man ikke synes, at den er mere værd. Hvis man kommer til at forsikre den til 85.000 kr., fordi der er flere forskellige vurderinger og måske lidt uenighed, er det også ok.

Brugt udstyr: Ved udstyr, som du har købt brugt, eller som du har haft i mange år, og som ikke er steget i pris, er det en god idé at se på, hvad lignende brugt udstyr ville koste nu.

En Neumann M149 fra 2005, som du har købt ny, eller som du har købt brugt i år, skal du ikke forsikre til nyprisen (fx 32.000 kr.), men til brugtprisen/dagsværdien (fx 20.000 kr.).

 • Bærbart elektronisk udstyr

Bærbart elektronisk udstyr skal altid forsikres til nypris, også selv om det er flere år gammelt.

En Apple Macbook Pro 2013, som har en nypris på 13.000, forsikres til 13.000 kr.

Hvordan bliver din skade erstattet?2021-05-26T09:58:23+00:00

Dine genstande bliver erstattet på forskellige måder, afhængigt af hvilke genstande det drejer sig om.

Musikinstrumenter

Her gælder den værdi, som står på din instrumentliste. Hvis du fx har noteret en guitar til 20.000 kr., og den bliver stjålet, får du 20.000 kr.

Musikudstyr

Her gælder den dagsværdi, dit udstyr har på skadestidspunktet. Med dagsværdi forstås genanskaffelsesprisen minus en eventuel værdiforringelse på grund af alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. Forsikringssummen på dit udstyr er derfor kun vejledende. Hver genstands genanskaffelsespris bliver vurderet individuelt i en skadessituation.

Hvis du fx har noteret en mikrofon til 10.000 kr., som bliver stjålet, og det viser sig, at det er 15 år gammelt og ikke har fungeret optimalt, får du et beløb, som svarer til, hvad genstanden ville koste i den samme brugte tilstand. Hvis samme genstand er 5 år gammel og i fin stand, bliver erstatningen væsentlig tættere på nyprisen. Hvis din mikrofon har en forhøjet værdi i forhold til nyværdien fordi det er en vintage “samler” mikrofon, bliver erstatningen gjort op på skadestidspunktet i forhold til sammenlignelige genstande.

Bærbart elektronisk udstyr

Her gælder den dagsværdi, dit bærbare elektroniske udstyr har på skadestidspunktet. Fordi bærbar elektronik hurtigt taber værdi, benytter vi os af en tabel for at regne værdien ud. Hvis du fx har totalskadet en iPhone, som du købte for over to år siden, får du 35 % af dens nuværende nyværdi erstattet.

Hvilke skader er ikke dækket?2020-02-14T11:31:55+00:00
 • Slitage og gradvis påvirkning, rust eller oxidering, insekter og skadedyr.
 • Indefrakommende mekaniske eller elektriske fejl eller svigt.
 • Skader på strenge, rørblad og trommeskind imens musikinstrumentet bliver spillet på.
 • Tab eller skade, som sker i eller på køretøjer uden opsyn, hvis ejendelen var synlig udefra.
 • Tab eller skade, som sker under transport, hvis ejendelen ikke var pakket forsvarligt.
 • Tab eller skade forårsaget af rensning, reparation, renovering, restaurering eller andet lignende arbejde.
 • Glemt eller tabt musikudstyr og bærbart elektronisk udstyr.
Hvilke skader er dækket?2020-02-14T11:30:58+00:00

All risk-forsikring

En all-risk-forsikring er en forsikring, som dækker alle omstændigheder, der fører til en skade eller et tab på de forsikrede ejendele, medmindre det specifikt fremgår af forsikringen, at lige netop denne omstændighed ikke er dækket.

Hvad betyder det i praksis?

Det betyder, at det er nemmere at forstå, hvad der er dækket, og hvad der ikke er dækket. Man behøver kun at spørge sig selv: Er det specifikt undtaget? Hvis nej, så er det dækket. En almindelig tingsforsikring dækker nemlig kun helt specifikke skader eller tab, som skal stå i vilkårene.

Rejseomkostninger i tilfælde af skade på musikinstrument

Hvis der opstår et dækningsberettiget fysisk tab eller fysisk skade på dit musikinstrument, betaler vi også for rimelige og nødvendige omkostninger for din rejse og din midlertidige overnatning og forplejning i Europa, således at du kan aflevere og afhente musikinstrumentet fra den reparatør, som du og vi har aftalt at bruge.

Udlejningsomkostninger i tilfælde af skade på musikinstrument

Vi betaler også for rimelige og nødvendige omkostninger til leje af et lignende musikinstrument i den periode, hvor det beskadigede instrument bliver repareret. Det maksimale beløb, vi betaler for udlejningen, er 20 % af det beskadigede musikinstruments værdi.

Glemt eller tabt musikinstrument

Vi betaler værdien af dit musikinstrument, hvis du forlægger eller glemmer det.

Hvor dækker forsikringen?2020-02-14T11:29:19+00:00

I hele verden

Du behøver ikke at tage stilling til, hvor du ønsker at få dækket dit udstyr, fordi det er dækket overalt i verden, dvs. under koncert, i dit øvelokale, derhjemme, på farten osv.

Hvilke ting er dækket?2020-02-14T11:28:58+00:00

Er du medlem af en organisation, vi arbejder sammen med, kan du få dækket:

Musikinstrumenter
Akustiske, elektriske eller elektroniske musikinstrumenter samt deres kasser og tilhørende udstyr.

Musikudstyr

 • Forstærkere, højttalere, mikrofoner, pedaler, høretelefoner og lignende udstyr.
 • Lydstudieudstyr, optagelsesudstyr samt stationære computere og deres tilhørende udstyr, som primært bliver brugt til at lave musik.

Bærbart elektronisk udstyr
Mobiltelefoner, tablets, bærbare computere og lignende bærbart elektronisk udstyr, som primært bliver brugt til at lave musik.

Bemærk, at du skal forsikre instrumenter og udstyr for at kunne forsikre bærbart elektronisk udstyr. Det vil sige, at hvis du fx kun laver musik på din bærbar computer, kan vi ikke forsikre denne.

Er du ikke medlem af en organisation, vi arbejder sammen med, kan du udelukkende få forsikret dine musikinstrumenter.

Oversigt

Dette er en oversigt over din forsikring. Se venligst de fulde forsikringsvilkår her for at sætte dig ind i forsikringen.

Få et tilbud her

Spørgeskema

Anmeld en skade her

Skadesanmeldelse
Go to Top