Loading...
Instrumenter2021-04-07T13:25:25+00:00
Home/Instrumenter

Forsikring af Musikinstrumenter

Musikere har et særligt forhold til deres instrument. Det er ikke bare et værktøj til at lave musik, men meget mere. Et musikinstrument er en del af dem selv.

Vi vil hjælpe alle danske musikere med en forsikring som dækker deres musikinstrument så godt som muligt på stillestedet, på farten og i hjemmet. Derfor dækker vi instrumenter i hele verden således at man undgår huller i dækningen. Desuden dækker forsikringen langt de fleste skader, fx hvis du taber instrumentet og det går i stykker, eller der sker et uheld.

Fordi vi har mange års erfaring i at forsikre orkestre og musikere kan vi tilbyde dig den samme forsikring, som musikere af højeste niveau efterspørger og forventer.

Hos os behøver du ikke at tegne andre forsikringer hos os for at kunne tegne en musikinstrumentforsikring.

Fordi vi oplever, at musikere har brug for en nem løsning når det kommer til forsikringer, har vi lavet et portal hvor du kan få en pris på din forsikring med det samme.

Kort om forsikringen

 • All risk-dækning

 • Dækker overalt i verden: under koncert, på farten, derhjemme…

 • Alt er på dansk: forsikring, kundeservice, skadesbehandling, forsikringssum og præmie i danske kroner

 • Omfatter leje af erstatningsinstrument

 • Du vælger selv, hvor dit instrument skal repareres

 • Konkurrencedygtige præmier

Ofte stillede spørgsmål

Hvilke ting er dækket?2020-02-14T11:28:58+00:00

Er du medlem af en organisation, vi arbejder sammen med, kan du få dækket:

Musikinstrumenter
Akustiske, elektriske eller elektroniske musikinstrumenter samt deres kasser og tilhørende udstyr.

Musikudstyr

 • Forstærkere, højttalere, mikrofoner, pedaler, høretelefoner og lignende udstyr.
 • Lydstudieudstyr, optagelsesudstyr samt stationære computere og deres tilhørende udstyr, som primært bliver brugt til at lave musik.

Bærbart elektronisk udstyr
Mobiltelefoner, tablets, bærbare computere og lignende bærbart elektronisk udstyr, som primært bliver brugt til at lave musik.

Bemærk, at du skal forsikre instrumenter og udstyr for at kunne forsikre bærbart elektronisk udstyr. Det vil sige, at hvis du fx kun laver musik på din bærbar computer, kan vi ikke forsikre denne.

Er du ikke medlem af en organisation, vi arbejder sammen med, kan du udelukkende få forsikret dine musikinstrumenter.

Hvor dækker forsikringen?2020-02-14T11:29:19+00:00

I hele verden

Du behøver ikke at tage stilling til, hvor du ønsker at få dækket dit udstyr, fordi det er dækket overalt i verden, dvs. under koncert, i dit øvelokale, derhjemme, på farten osv.

Hvilke skader er dækket?2020-02-14T11:30:58+00:00

All risk-forsikring

En all-risk-forsikring er en forsikring, som dækker alle omstændigheder, der fører til en skade eller et tab på de forsikrede ejendele, medmindre det specifikt fremgår af forsikringen, at lige netop denne omstændighed ikke er dækket.

Hvad betyder det i praksis?

Det betyder, at det er nemmere at forstå, hvad der er dækket, og hvad der ikke er dækket. Man behøver kun at spørge sig selv: Er det specifikt undtaget? Hvis nej, så er det dækket. En almindelig tingsforsikring dækker nemlig kun helt specifikke skader eller tab, som skal stå i vilkårene.

Rejseomkostninger i tilfælde af skade på musikinstrument

Hvis der opstår et dækningsberettiget fysisk tab eller fysisk skade på dit musikinstrument, betaler vi også for rimelige og nødvendige omkostninger for din rejse og din midlertidige overnatning og forplejning i Europa, således at du kan aflevere og afhente musikinstrumentet fra den reparatør, som du og vi har aftalt at bruge.

Udlejningsomkostninger i tilfælde af skade på musikinstrument

Vi betaler også for rimelige og nødvendige omkostninger til leje af et lignende musikinstrument i den periode, hvor det beskadigede instrument bliver repareret. Det maksimale beløb, vi betaler for udlejningen, er 20 % af det beskadigede musikinstruments værdi.

Glemt eller tabt musikinstrument

Vi betaler værdien af dit musikinstrument, hvis du forlægger eller glemmer det.

Hvilke skader er ikke dækket?2020-02-14T11:31:55+00:00
 • Slitage og gradvis påvirkning, rust eller oxidering, insekter og skadedyr.
 • Indefrakommende mekaniske eller elektriske fejl eller svigt.
 • Skader på strenge, rørblad og trommeskind imens musikinstrumentet bliver spillet på.
 • Tab eller skade, som sker i eller på køretøjer uden opsyn, hvis ejendelen var synlig udefra.
 • Tab eller skade, som sker under transport, hvis ejendelen ikke var pakket forsvarligt.
 • Tab eller skade forårsaget af rensning, reparation, renovering, restaurering eller andet lignende arbejde.
 • Glemt eller tabt musikudstyr og bærbart elektronisk udstyr.
Hvordan bliver din skade erstattet?2021-05-26T09:58:23+00:00

Dine genstande bliver erstattet på forskellige måder, afhængigt af hvilke genstande det drejer sig om.

Musikinstrumenter

Her gælder den værdi, som står på din instrumentliste. Hvis du fx har noteret en guitar til 20.000 kr., og den bliver stjålet, får du 20.000 kr.

Musikudstyr

Her gælder den dagsværdi, dit udstyr har på skadestidspunktet. Med dagsværdi forstås genanskaffelsesprisen minus en eventuel værdiforringelse på grund af alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. Forsikringssummen på dit udstyr er derfor kun vejledende. Hver genstands genanskaffelsespris bliver vurderet individuelt i en skadessituation.

Hvis du fx har noteret en mikrofon til 10.000 kr., som bliver stjålet, og det viser sig, at det er 15 år gammelt og ikke har fungeret optimalt, får du et beløb, som svarer til, hvad genstanden ville koste i den samme brugte tilstand. Hvis samme genstand er 5 år gammel og i fin stand, bliver erstatningen væsentlig tættere på nyprisen. Hvis din mikrofon har en forhøjet værdi i forhold til nyværdien fordi det er en vintage “samler” mikrofon, bliver erstatningen gjort op på skadestidspunktet i forhold til sammenlignelige genstande.

Bærbart elektronisk udstyr

Her gælder den dagsværdi, dit bærbare elektroniske udstyr har på skadestidspunktet. Fordi bærbar elektronik hurtigt taber værdi, benytter vi os af en tabel for at regne værdien ud. Hvis du fx har totalskadet en iPhone, som du købte for over to år siden, får du 35 % af dens nuværende nyværdi erstattet.

Hvilken værdi skal jeg forsikre mine ting for?2021-01-28T15:36:28+00:00

Hovedreglen ved musikinstrumenter og -udstyr er, at du selv bestemmer prisen. Ved bærbart elektronisk udstyr skal det være nyprisen.

Her kommer et overblik over, hvad vi kan se, fungerer godt for vores kunder. Det er meget et spørgsmål om temperament: Nogle kan lide at være rigtig godt forsikrede, mens andre hellere vil have en begrænset dækning.

 • Musikinstrumenter

Nyt instrument: Har du for nylig købt et instrument, er det en god idé at forsikre det til nyprisen. Nyprisen er typisk, hvad du har givet for instrumentet. Hvis du har fået en særlig rabat, er det dog ikke sikkert, at du kan få instrumentet til samme pris igen. Tænk: Hvad ville mit instrument koste inden for det næste års tid, hvis jeg skulle have et nyt?

Hvis du fx har købt en Fender Stratocaster i år for 10.000 kr. og fået 20 % rabat, kan den forsikres til 10.000 kr. eller 8.000 kr.

Særligt instrument/vintageinstrument: Ejer du et særligt instrument, som har en særlig høj værdi, anbefaler vi, at du forsikrer instrumentet til den pris, det ville koste at genanskaffe det samme instrument eller et instrument i samme kvalitet. Det er en god idé at spørge professionelle forhandlere, hvad prisen på dit instrument er.

Hvis en Fender Stratocaster fra 1950’erne har en værdi på cirka 100.000 kr. i år ifølge en guitarforhandler, kan den forsikres til 100.000 kr. eller fx 75.000 kr. hvis man ikke synes, at den er mere værd. Hvis man kommer til at forsikre den til 110.000 kr., fordi der er flere forskellige vurderinger og måske lidt uenighed, er det også ok.

Brugt instrument: Instrumenter, som du har købt brugt, eller som du har haft i mange år, og som ikke er steget i pris, kan du vælge at forsikre til nyværdi eller til den værdi, som du mener, de har.

En Fender Stratocaster fra 2005, som du har købt ny, eller som du har købt brugt i år, kan du forsikre til nyprisen (fx 10.000 kr.) eller brugtprisen/dagsværdien (fx 4.500 kr.). På den måde kan du regulere din præmie, men også din erstatning.

 • Musikudstyr

Nyt musikudstyr:Har du for nylig købt musikudstyr, er det en god idé at forsikre det til nyprisen. Nyprisen er typisk, hvad du har givet for udstyret. Hvis du har fået en særlig rabat, er det dog ikke sikkert, at du kan få udstyret til den samme pris igen. Tænk: Hvad ville udstyret koste inden for det næste år, hvis jeg skulle have noget nyt?

Hvis du fx har købt en Neumann-mikrofon i år for 5.000 kr. og fået 20 % rabat, kan den forsikres til 5.000 kr. eller 4.000 kr.

Særligt udstyr/vintageudstyr: Ejer du et særligt stykke udstyr, som har en særlig høj værdi, anbefaler vi, at du forsikrer udstyret til den pris, det ville koste at genanskaffe det eller et stykke udstyr i samme kvalitet. Det er en god idé at spørge professionelle forhandlere, hvad prisen på dit udstyr er.

Hvis en Neumann U67 fra 1960’erne har en værdi på cirka 75.000 kr. i år ifølge reverb.com., kan den forsikres til 75.000 kr. eller fx 25.000 kr. hvis man ikke synes, at den er mere værd. Hvis man kommer til at forsikre den til 85.000 kr., fordi der er flere forskellige vurderinger og måske lidt uenighed, er det også ok.

Brugt udstyr: Ved udstyr, som du har købt brugt, eller som du har haft i mange år, og som ikke er steget i pris, er det en god idé at se på, hvad lignende brugt udstyr ville koste nu.

En Neumann M149 fra 2005, som du har købt ny, eller som du har købt brugt i år, skal du ikke forsikre til nyprisen (fx 32.000 kr.), men til brugtprisen/dagsværdien (fx 20.000 kr.).

 • Bærbart elektronisk udstyr

Bærbart elektronisk udstyr skal altid forsikres til nypris, også selv om det er flere år gammelt.

En Apple Macbook Pro 2013, som har en nypris på 13.000, forsikres til 13.000 kr.

Hvad koster det?

For ejere af klassiske og akkustiske instrumenter

0,5 - 1,25%per år + 60 kr. administrationsgebyr
 • Jo kostbare er det du ejer, desto billigere bliver det.
 • Fx 100.000 kr. = 1.310 kr.
 • Fx 500.000 kr. = 4.060 kr.
 • Fx 1.000.000 kr. = 6.060 kr.
 • helt ned til 0,5% ved summer over 1.500.000 kr.

For medlemmer af en musiker forening

1,5%per år + 60 kr. administrationsgebyr
 • Vi samarbejder med
 • DJBFA
 • DMpF
 • ORA
 • DPA

For ikke-medlemmer

1,7%per år + 60 kr. administrationsgebyr
 • For dig, som ikke er medlem af en forening og ikke ejer et klassisk eller akkustisk instrument.
 • Fx 100.000 kr. = 1.760 kr.
 • Fx 200.000 kr. = 3.460 kr.
 • Fx 500.000 kr. = 8.560 kr.
Röd oljefärg i tub med svart bakgrund

Kunst

Vidste du, at langt de fleste skader på kunst sker under transport og håndtering?

Derfor tilbyder vi en forsikring til danske kunstsamlere som også dækker transport og håndtering af kunst. I modsætning til de gængse forsikringer som kun dækker brand, vand og tyveri.

Go to Top