Vi holder lukket 25., 26. december og 1. januar. Mellem jul og nytår er vi kun tillgænglige ved hastesager.

Instrumentförsäkring för orkestrar och musikers.

Vores forsikring dækker instrumenter og udstyr optimalt, uanset hvor de befinder sig: på turné, i studiet, derhjemme – i hele verden.

Instrumentforsikring

Instrumentforsikring

Vores forsikring dækker instrumenter og udstyr optimalt, uanset hvor det befinder sig: på turné, i studiet, derhjemme – i hele verden.

Hvorfor bør jeg forsikre mit instrument?

Vores erfaring er, at instrumenter er udsat for mange forskellige skader. 

 • primært uheld: fx halsen på guitar eller kontrabas knækker i forbindelse med et uheld
 • tyveri fra bil eller studie
 • transportskade
 • brand

Derfor, hvis du ønsker at være i stand til at reparere eller købe et tilsvarende instrument i tilfælde af skade, bør du tegne en instrumentforsikring.

Det samme gælder, hvis du ønsker at få erstatning for værdiforringelse som følge af skader på dit instrument. 

Hvilke instrumenter kan jeg forsikre?

Hos Brookfield kan du forsikre de fleste instrumenter såvel som deres tilbehør. Vi har erfaring med at forsikre alt fra dyrebare klassiske instrumenter til mere moderne akustiske og elektroniske musikinstrumenter, herunder kasser og tilhørende udstyr. Hvis du spiller i et symfoniorkester, kan du forsikre din violin, cello, obo, fløjte, klarinet, fagot, messingblæser, trompet, basun, tuba, harpe eller slagtøj hos Brookfield. 

Forsikringen henvender sig både til professionelle, amatører og samlere.

Derfor kan du henvende dig til os, uanset om du ejer et sjældent instrument eller en spritny Fender guitar.

Hvem kan tegne instrumentforsikring?

 • Orkestre
 • Bands
 • Professionelle 
 • Amatører
 • Samlere
 • Foreninger
 • Musikskoler
 • for dit barn som låner et instrument

Du kan tegne instrumentforsikring i din virksomhed eller privat.

Hvilke skader dækker forsikringen?

Brookfields instrumentforsikring dækker alle omstændigheder, der fører til en skade eller tab på de forsikrede ejendele, medmindre det står specifikt af lige netop denne omstændighed ikke er dækket.

Det betyder, at forsikringen dækker langt de fleste skader, som sker på instrumenter og udstyr.

Fx uheld mens du spiller, tyveri fra scenen, transportskader, kortslutning, brand, vandskader, mv. 

Typiske undtagelser ville være: 

 • Slitage
 • Transportskade hvis instrumentet ikke er pakket forsvarligt (fx hvis dit instrument rykker rundt i bagagerummet eller ikke ligger i et egnet flightcase)
 • Tyveri fra ulåst køretøj

Dækker forsikringen i hele verden?

Ja. 

Dvs. at forsikringen dækker

 • under turné
 • i studiet
 • under transport (i bil, forsendelse eller fly)
 • derhjemme
 • hvis du låner dit instrument ud kortvarigt

Hvordan bliver min skade erstattet?

Dine genstande bliver erstattet på forskellige måder, afhængig af hvad det drejer sig om

Her gælder den værdi, som står på din instrumentliste. Hvis du fx har noteret en guitar til 20.000 kr. og den bliver stjålet, får du 20.000 kr..

Her gælder den dagsværdi, dit udstyr har på skadestidspunktet. Med dagsværdi forstås genanskaffelsesprisen med fradrag for værdiforringelse ved alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. Forsikringssummen på dit udstyr er derfor kun vejledende. Hver genstands genanskaffeslespris bliver vurderet individuelt ved en skadessituation.

Hvis du fx har noteret et mixersæt til 10.000 kr. og den bliver stjålet, og det viser sig at den er 15 år gammel og ikke fungerede optimalt, får du hvad genstanden ville koste denne samme brugte tilstand. Hvis samme genstand er 5 år gammel og i fin stand, bliver erstatningen væsentlig tættere på nyprisen.

Her gælder den dagsværdi, dit bærbare elektroniske udstyr har på skadestidspunktet. Fordi bærbart elektronik hurtigt taber værdi benytter vi os af en tabel for at regne værdien ud. Fx har du en iPhone som du købte for over to år siden, som er totalskadet, får du 35% af dens nuværende nyværdi erstattet.

Vi betaler også for rimelige og nødvendige omkostninger til at leje et lignende musikinstrument i den periode, hvor det beskadigede instrument befinder sig under reparation. Det maksimale beløb, vi betaler for udlejningen, er begrænset til 20 % af det beskadigede musikinstruments værdi.

Hvis der opstår et dækningsberettiget fysisk tab eller fysisk skade på dit musikinstrument, betaler vi også for rimelige og nødvendige omkostninger for din rejse og din midlertidig overnatning og forplejning i Europa for at kunne aflevere og afhente musikinstrumentet fra den reparatør, som du og vi har aftalt at bruge.

Uanset om dit instrument har fået en æstetisk skade eller noget mere alvorligt, vil du sikkert gerne indlevere det til reparation. Dette kan påvirke værdien negativt og dermed resultere i et økonomisk tab. Hvis dit instrument er værdifuldt, er det en konsekvens, der vil påvirke dig den dag, du vælger at sælge dit instrument. I det tilfælde, at dit instrument har tabt værdi ifm. med en skade, vil Brookfields instrumentforsikring erstatte dig for værdiforringelsen op til forsikringssummen. Dette giver dig mulighed for at sælge dit reparerede instrument og bruge de penge, du har modtaget for værdiforringelsen, til at købe et helt nyt, hvis du ønsker det. Men hvad du gør med din erstatning for værdiforringelsen, er naturligvis op til dig!

Brookfields instrumentforsikring i korthed

Få et tilbud

Hvis du er medlem af en af de organisationer/foreninger som vi samarbejder med (ORA, Autor, DMpF, DPA), udgør præmieraten 1,5% af værdien/summen for Musikinstrumenter og Musik- og diverse udstyr og 5% af bærbart elektronisk udstyr.

For Klassiske Instrumenter er præmieraten dog mellem 0,5% og 1,1%, alt afhængig af instrumentet og dets værdi (jo højere værdi, desto billigere). Klassiske instrumenter er udelukkende messinginstrumenter, violiner, flygel, kontrabas, cello, akkustisk guitar, m.fl.

For ikke-medlemmer er præmien 1,7% af værdien værdien/summen for Musikinstrumenter og Musik- og diverse udstyr og 6,5% ved bærbart elektronisk udstyr.

Derudover opkræver vi 250 kr. per forsikring om året for at administere din forsikring.

Her finder du det relevante spørgeskema for dig:

1) Hvis du er medlem af en musiker forening, som vi arbejder med:
Autor medlemmerfå et tilbud her
DMpF medlemmerfå et tilbud her 
ORA medlemmerfå et tilbud her 
DPA medlemmerfå et tilbud her

2) Hvis du kun ejer klassiske eller akkustiske instrumenter – få et tilbud her 

3) For alle andre musikere – få et tilbud her

Scroll to Top