Loading...
Kunst2021-05-05T09:16:47+00:00
Home/Kunst

Kunstforsikring

De mest kostbare genstande i hele verden er kunst. Dertil er kunst typisk unika eller genstande, som findes i få eksemplarer.

De to faktorer gør, at det er vigtigt at vælge et forsikringsselskab, som er vant til at erstatte kostbare genstande og håndtere de skadessituationer der kan opstå på kunst.

Mange større danske museer, kunstsamlere og gallerier stoler på, at vi forsikrer deres kunst på ret vis og at de får en erstatning, der svarer til deres forventninger ved skade.

Klik på den profil, som svarer til dig, og læs mere om hvad vi kan gøre for dig.

Hvad er “kunst”?

 • Malerier, tegninger, litografier

 • Skulpturer

 • Antikviteter (møbler, våben, mm.)

 • Antikke bøger, frimærker, mønter, spillekort

 • Kostbare vine og spiritus

 • Installationer, mm.

 • Sølvtøj, glas og keramik

 • Arkæologiske fund

 • og mange flere – spørg os, hvis du har noget særligt, som er kostbart og lidt anderledes.

5 ting, du bør tænke på, når du skal forsikre din kunstsamling

Er pludselig skade dækket?2020-02-07T09:47:56+00:00

Måske har du hørt om millardæren Steve Wynn’s albue, som gik igennem et Picasso værk?

Denne type uheld udgør 30 % af alle kunstskader. De 3 hyppigste skader på kunst, der hænger i hjemmet eller i en virksomhed, opstår 1) i forbindelse med, at man flytter et værk fra A til B, 2) under rengøring eller 3) på grund af uopmærksomhed.

Det er derfor vigtigt, at din indbo- eller løsøreforsikring som minimum er udvidet med dækning ved ”pludselig skade”. Ellers dækker din forsikring udelukkende i tilfælde af brand, storm, vandskade og tyveri, hvilket kun udgør 10 % af alle skader på kunst.

Museer tegner typisk, hvad man kalder for en all risk-forsikring. Den dækker mere og har færre begrænsninger end en sædvanlig indbo- og løsøreforsikring.

Er transport dækket?2020-02-07T10:19:01+00:00

60 % af alle kunstskader sker under transport. De 5 hyppigste transportskader er håndteringsskader, kørselsuheld, bortkomst, tyveri og brand på transportørens lager. I det øjeblik, dit kunstværk forlader dit hjem, er det under transport.

En almindelig indbo- eller løsøreforsikring dækker som udgangspunkt ikke, når dine ting er under transport. Derfor er det vigtigt, at du enten får godkendt transporten af dit forsikringsselskab eller udvider din forsikring til automatisk at dække transport.

Man kan også tegne en transportforsikring hos transportøren. Her har man dog ingen indflydelse på betingelserne eller på, hvilket selskab kunsten er forsikret hos.

Den nemme løsning er at tegne en kunstforsikring på årsbasis. Med en sådan forsikring er transport i hele verden dækket som standard.

Hvordan bliver kunstens værdi fastsat?2020-02-07T10:20:02+00:00

Det er vigtigt at forstå, hvilken værdi der bliver taget udgangspunkt i, hvis du skulle være så uheldig at få brug for din forsikring.

Forsikringer tager som regel udgangspunkt i nyværdimarkedsværdi (også kaldet dagsværdi) og aftalte værdier.

Nyværdien er brugbar for almindelige brugsgenstande, som kan genfremskaffes, men ikke hensigtsmæssig, når det kommer til kunst, fordi den pris, man gav for et kunstværk for nogle år siden, kan være meget lavere end kunstværkets nuværende værdi. Hvis dine nuværende forsikringsbetingelser erstatter din kunst på basis af nyværdien, er du dårligt stillet.

Markedsværdien kommer tættere på værkets reelle værdi, hvis det skulle sælges på skadestidspunktet. Her er du godt stillet, hvis du er kunde i et forsikringsselskab, som benytter kunsteksperter, når det gælder skader på kunst. Hvis du ikke bruger et selskab, som er vant til at håndtere skader på kunst, risikerer du at skulle forhandle prisen for hvert beskadiget værk.

Aftalte værdier er, når der i policen står, hvilke værker der er omfattet, og hvilken værdi værkerne har. Værdierne fastsættes på baggrund af en vurdering eller samlerens ekspertise. Fordelen ved dette er, at der er en større forudsigelighed i tilfælde af skade, fordi der i så fald ikke vil blive stillet spørgsmål om værdien.

Bliver værdiforringelse erstattet?2020-02-07T10:22:26+00:00

Værdiforringelse som følge af en skade udgør 70 % af det økonomiske tab. Det er derfor den væsentligste del af den erstatning, du er berettiget til. Forsikringer skelner mellem delvis og total skade.

Delvis skade

Langt de fleste skader på kunst er delvise skader, hvor værket kun er gået lidt i stykker og kan repareres. Ved delvise skader er der to økonomiske tab: reparationsudgifterne og værkets værdiforringelse som følge af skaden.

Det kan oftest lade sig gøre at få en dygtig konservator eller kunstneren selv til at reparere værket. Disse udgifter er ret begrænsede og bliver derfor erstattet i alle indbo- og løsøreforsikringer.

At fastslå en værdiforringelse er svært og kræver specialviden, hvorfor det kun er selskaber, der er specialister i kunstforsikring, som tilbyder denne dækning. Værdiforringelsen udgør typisk en vis procentdel af genstandens forsikringsværdi  og bliver forhandlet mellem dig og forsikringsselskabet.

Total skade

Hvis kunstværket er fuldstændig ødelagt, således at en reparation slet ikke kommer på tale, eller hvis værket er tabt, så er værket 100 % værdiforringet, hvorfor du har ret til at få værdien udbetalt.

I nogle tilfælde kan en delvis skade have som konsekvens, at værket taber op til 100 % af dets værdi, og så bliver skaden til en total skade. Om der er tale om en delvis eller total skade, afhænger især af, hvordan skaden bliver behandlet. Derfor er det vigtigt at vælge et forsikringsselskab, som er vant til at håndtere skader på kunst.

Hvordan bliver skaden behandlet?2020-02-07T10:23:01+00:00

Skadesbehandlingen er det produkt, man får, når man tegner en forsikring. Man kan være tryg, hvis man vælger et forsikringsselskab, som har behandlet mange kunstskader, som ved noget om kunst og dens værdi, og som er god til at forhandle med flere parter. Dette er ikke nemt at finde ud af.

Et godt råd er at vælge et selskab, som er kendt for at forsikre store museer og gallerier, og som har behandlet store og komplekse kunstskader, frem for et selskab, som primært behandler bilskader, bygningsskader osv.

Få et tilbud

Bemærk, at du kun kan få et tilbud hvis:

 • du har mere end 500.000 kr. i smykker, ure eller kunst eller
 • at du samlet set har for 3.000.000 kr. indbo (inklusiv smykker, ure, kunst, m.m.)

  Dine oplysninger

  Fornavn *

  Efternavn *

  Tlf. *

  E-mail *

  Beskrivelse af genstande der skal forsikres og deres værdi *

  (* = obligatorisk )

  Kunstforsikringsguide

  Hvad dækker en kunstforsikring?

  Forsikringsguide særlig forsikring
  Go to Top