Home/Kunstforsikringsguide

Vidste du at …?

De fleste skader på kunst opstår i forbindelse med transport og håndtering. Transport, installation/ophæng samt forsikring er de tre vigtigste ting, du bør tænke på umiddelbart efter et kunstkøb. Det kan for eksempel være, at et maleri midlertidigt bliver placeret på gulvet mod en væg, og en dør smækker ind i det, eller nogen går ind i billedet. Ligeledes gælder det for skulpturer eller designobjekter, at de skal installeres på et strategisk sted i beskyttelse mod stærkt sollys, vand og andre ting, der risikerer at skade værket. Hver gang du flytter et objekt, øges risikoen for ulykker.

Hvad dækker en kunstforsikring?

Med en kunstforsikring kan du føle dig tryg og sikker på, at du får den rette erstatning, hvis du lider en skade eller et tab. Ligesom din bil, dit hjem, dine personlige ejendele og dig selv, skal din kunst muligvis have en separat forsikring.

Følgende hændelser bør være dækket af en kunstforsikring:
• Pludselig skade af hele kunstværket
• Tab af værdi som følge af en delvis skade
• Skader under transport og i forbindelse med indramning
• Skader i hjemmet eller andre steder
• Automatisk dækning af nyligt indkøbte genstande.

Hvad er forskellen mellem indboforsikring og kunstforsikring?

Det, der adskiller kunstforsikring fra en almindelig indboforsikring, er, at du får en større erstatning, hvis din kunst bliver beskadiget.

Dette skyldes, at kunstforsikringen erstatter både reparationsomkostninger og værdiforringelsen som følge af skaden.

Hvis et værk bliver totalskadet, kan du forvente at modtage det beløb, der er angivet i din forsikringspolice. Dette princip kaldes aftalt værdi. I vores erfaring giver dette en stor tryghed, da der ikke vil blive nogen diskussion om, hvor stor erstatningen skal være.

Hvad koster en kunstforsikring?

• Kunstsamling med en værdi op til 1.000.000 kr.: 2.500 kr. om året
• Kunstsamling med en værdi på 2.000.000 kr.: 4.500 kr. om året
• Kunstsamling med en værdi på 5.000.000 kr.: 10.500 kr. om året
• Kunstsamling med en værdi på 10.000.000 kr.: 15.500 kr. om året
• Værdier over 10.000.000 kr.: venligst ansøg om et individuelt tilbud
Ovenstående priser er for kunstsamlinger som består primært af malerier og lignende samlinger.

Hvad sker der, hvis kunsten bliver mere værd?

Har du tegnet en kunstforsikring hos Brookfield Underwriting, kan du øge forsikringssummen i løbet af en forsikringsperiode, hvis kunsten er steget i værdi, og dermed kan du nøjagtigt aftale den erstatning, du får, hvis ulykken sker. Derfor bør du regelmæssigt gennemgå din samling. Din kunst kan fx stige i værdi, hvis en kunstner netop begynder at samarbejde medet berømt galleri, eller dør, eller værkerne udstilles på et velrenommeret museum.

Hvordan vurderer jeg min kunst?

Mange vælger at henvende sig til et auktionshus, når de ønsker deres kunst vurderet. Vores erfaring er dog, at auktionshuse primært er stærke i veletableret kunstnere og genstande, hvor der er en etableret handel. Et auktionshus er derfor typisk et godt sted for at værdsat værker af kunstnere, som ikke lever mere, antikviteter, ure, antikke smykker, osv. Hvis du derimod ejer værker fra nutidslevende kunstnere er det bedst at tale med det galleri, som repræsenterer kunstneren, for at få en genanskaffelsesværdi.

Du kan også foretage en onlinevurdering. Ved en vurdering modtager du et vurderingscertifikat, som du kan bruge som grundlag, når du tegner forsikring eller sælger værket.

Hvad er nødvendigt, når man vurderer kunst?

• De fysiske kunstværker eller fotos
• Navn på kunstner eller designer
• Købssted og år
• Historik om proveniens eller ejerskabshistorie
• Oplysninger om dimensioner.
Du kan få din kunst vurderet i forbindelse med et fysisk besøg af en ekspert fra for eksempel et auktionshus, et galleri eller ved en onlinevurdering.
Hvis du har mere dokumentation vedrørende værket, kan du også vedhæfte det.

Hvad skal jeg tænke på, når jeg tegner en kunstforsikring?

For at forsikringen skal give dig den rigtige dækning og erstatning for din kunst, skal nogle spørgsmål besvares, så du kan føle dig sikker på, at din kunst er i sikre hænder, hvis der skulle ske noget. Når du taler med dit forsikringsselskab, kan du stille følgende spørgsmål:
• Hvordan dækkes kunstværket i min indboforsikring i dag?
• Hvad er begrænsningerne?
• Dækker forsikringen værdiforringelse i tilfælde af skade?
• Hvor gælder forsikringen? Gælder den kun derhjemme eller på udvalgte steder, og er transport inkluderet?
• Hvor stor erstatning har jeg ret til i tilfælde af tab eller totalskade?
• Hvad sker der ved indbrud eller hærværk?
• Hvad sker der med delvis skade? Vil jeg blive kompenseret for tabt markedsværdi?
• Hvad sker der, hvis en anden kommer til at skade min kunst, fx min rengøringshjælp?

Hvordan beskytter en kunstforsikring min samling?

 • Vidste du, at de fleste skader på kunst sker under transport og håndtering?

  Vi taler om cirka 90% af skaderne. Derfor dækker vi ikke kun skader opstået ved brand, vand og tyveri, men også skader opstået under transport og håndtering. Dækningen hedder “All-risk”.

 • Tænker du på forsikring når du skal flytte et værk fra A til B?

  Svaret er typisk nej. For at du ikke står uden dækning når du flytter dine værker, dækker vi dine genstande overalt i verden, også hvis de er lånt ud eller befinder sig hos et transportfirma, en konservator eller i et auktionshus. Så skal du ikke tænke på forsikring mere end højst nødvendigt.

 • Vidste du, at den største tab på kunst er værdiforringelse?

  Hvis et værk beskadiges, bliver den ikke kun repareret. Vi erstatter automatisk for tab af markedsværdi efter reparation eller restaurering. Almindelige forsikringer dækker blot reparation.

 • Har du lyst til at værdien af et værk skal diskuteres med en taksator, som ikke er kunstekspert når skaden er sket?

  Ingen synes, at det er rart, at diskutere hvad et værk er værd, når skaden er sket. Derfor foreslår vi, at de mest værdifulde værker bliver noteret med en fast værdi ind i policen, som er bindende overfor forsikringsselskabet. Så er der ingen diskussion, hvis uheldet skulle være ude.

 • Er det fair at du skal betale en selvrisiko ved en skade på et værk, som er næsten en del af familien?

  Det synes vi ikke. Derfor er der ingen selvrisiko på langt de fleste af vores forsikringer. Vi erstatter din skade fuldt ud. Det er jo ikke med vilje, at tingene kommer til skade…

 • Er det vigtigt for dig at tale med den, som kender din samling og dine forhold?

  Vi er et lille firma hvor du bliver serviceret af samme person. Hver gang.

 • Hvad sker der hvis du regelmæssigt køber ny kunst? Nye køb er automatisk dækket, hvis bare vi får besked om nyerhvervelsen inden for 60 dage.

 • Vi har en stor samling, men et lille budget. Vi har tegnet en forsikring hos Brookfield, der også dækker restaureringsudgifter, og som er skræddersyet til netop vores behov. Fond, ejer af historiske bøger.
 • Det er praktisk med en forsikring, der dækker både egne og lånte kunstværker, og som oven i købet omfatter transport. Svensk kunstmuseum

Få et tilbud

  Dine oplysninger

  Fornavn *

  Efternavn *

  Tlf. *

  E-mail *

  Beskrivelse af genstande der skal forsikres og deres værdi *

  (* = obligatorisk )