Forsikring af Musikinstrumenter for ORA medlemmer

Som medlem af ORA har du nu, via Brookfield, adgang til den samme musikinstrumentforsikring som tegnes af musikere over hele verden.

Hos Brookfield ønsker vi, at vores kunder aldrig skal bekymre sig om deres forsikring. Derfor tilbyder vi forsikringer, som er nemme at forstå, yder en høj dækning og en høj erstatning. Vi sælger forsikringer, man kan stille høje forventninger til.

Hvilke ting er dækket?

Hos Brookfield kan du få dækket tre typer genstande: musikinstrumenter, musikudstyr og bærbart elektronisk udstyr.

Musikinstrumenter
Akustiske, elektriske eller elektroniske musikinstrumenter samt deres kasser og tilhørende udstyr.

Musikudstyr

  • Forstærkere, højtalere, mikrofoner, pedaler, høretelefoner og lignende udstyr.
  • Lydstudieudstyr, optagelsesudstyr samt stationære computere og deres tilhørende udstyr som, primært bliver brugt til at lave musik.

Bærbart elektronisk udstyr
Mobiltelefoner, tablets, bærbare computere og lignende bærbart elektronisk udstyr, som primært bliver brugt til at lave musik.

Hvor dækker forsikringen?

I hele verden
Du behøver ikke tage stilling til, hvor du ønsker at få dækket dit udstyr, fordi det er dækket overalt det er i verden.

Hvilke skader er dækket?

All-risk forsikring
All-risk forsikring betegner en forsikring, som dækker alle omstændigheder, der fører til en skade eller tab på de forsikrede ejendele, medmindre det står specifikt af lige netop denne omstændighed ikke er dækket.

Hvad betyder det i praksis?
Det betyder, at det er nemmere at forstå, hvad der er dækket og ikke dækket. Man behøver kun at spørge sig selv: er det specifikt undtaget? Hvis nej, så er det dækket. En almindelig tingforsikring dækker nemlig kun helt specifikke skader eller tab som skal stå i vilkårene.

Rejseomkostninger ved skade på musikinstrument
Hvis der opstår et dækningsberettiget fysisk tab eller fysisk skade på dit musikinstrument, betaler vi også for rimelige og nødvendige omkostninger for din rejse og din midlertidig overnatning og forplejning i Europa for at kunne aflevere og afhente musikinstrumentet fra den reparatør, som du og vi har aftalt at bruge.

Udlejningsomkostninger ved skade på musikinstrument
Vi betaler også for rimelige og nødvendige omkostninger til at leje et lignende musikinstrument i den periode, hvor det beskadigede instrument befinder sig under reparation. Det maksimale beløb, vi betaler for udlejningen, er begrænset til 20 % af det beskadigede musikinstruments værdi.

Glemt eller tabt musikinstrument
Vi betaler værdien af dit musikinstrument, hvis du forlægger eller glemmer dette. Dette gælder ikke for musikudstyr og bærbart elektronisk udstyr.

Hvilke skader er ikke dækket?

  • Slitage og gradvis påvirkning, rust eller oxidering, insekter og skadedyr.
  • Indefra kommende mekaniske eller elektriske fejl eller svigt.
  • Skader på strenge, rørblad, trommeskind imens musikinstrumentet bliver spillet på.
  • Tab eller skade som sker i eller på køretøjer uden opsyn, hvis ejendelen var synlig udefra.
  • Tab eller skade som sker under transport, hvis ejendelen ikke var pakket forsvarligt.
  • Tab eller skade forårsaget af rensning, reparation, renovering, restaurering eller andet lignende arbejde.
  • Glemt eller tabt musikudstyr og bærbart elektronisk udstyr (dit musikinstrument er dog dækket i tilfælde at du glemmer eller taber dem)

Hvordan bliver din skade erstattet?

Dine genstande bliver erstattet på forskellige måder, afhængig af hvad det drejer sig om.

Musikinstrumenter

Her gælder den værdi, som står på din instrumentliste. Hvis du fx har noteret en guitar til 20.000 kr. og den bliver stjålet, får du 20.000 kr., medmindre vi kan finde samme guitar til en lavere pris

Musikudstyr

Her gælder den dagsværdi, dit udstyr har på skadestidspunktet. Med dagsværdi forstås genanskaffelsesprisen med fradrag for værdiforringelse ved alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. Forsikringssummen på dit udstyr er derfor kun vejledende. Hver genstands genanskaffeslespris bliver vurderet individuelt ved en skadessituation.

Hvis du fx har noteret et mixersæt til 10.000 kr. og den bliver stjålet, og det viser sig at den er 15 år gammel og ikke fungerede optimalt, får du hvad genstanden ville koste denne samme brugte tilstand. Hvis samme genstand er 5 år gammel og i fin stand, bliver erstatningen væsentlig tættere på nyprisen.

Bærbart elektronisk udstyr

Her gælder den dagsværdi, dit bærbare elektroniske udstyr har på skadestidspunktet. Fordi bærbart elektronik hurtigt taber værdi benytter vi os af en tabel for at regne værdien ud. Fx har du en iPhone som du købte for over to år siden, som er totalskadet, får du 35% af dens nuværende nyværdi erstattet.

Hvilken værdi skal jeg forsikre mine ting for?

Hovedreglen ved musikinstrumenter og udstyr er, at du bestemmer selv hvad prisen er. Ved bærbart elektronisk udstyr skal det være nyprisen.

Her kommer et overblik over hvad vi kan se fungerer godt med de forskellige medlemmer. Det er meget en temperament sag: nogle kan lide at være rigtig godt forsikret, andre vil hellere have en begrænset dækning.

Musikinstrumenter

Nyt instrument: har du for nyligt købt et instrument, er det en god idé at forsikre det til nyprisen. Nyprisen er typisk, hvad du har givet for instrumentet. Hvis du har fået en særlig rabat, er det dog ikke sikkert at du kan få den igen. Tænk: hvad koster denne her indenfor det næste år hvis jeg skal have en ny?

Fx: Fender Stratocaster købt i år for 10.000 kr. købt med 20% rabat kan forsikres til 10.000 kr. eller 8.000 kr.

Særligt / vintage instrument: ejer du et særligt instrument, som har en særlig høj værdi, anbefaler vi at du forsikrer instrumentet til den pris, det ville koste at genanskaffe samme instrument eller et instrument i samme kvalitet. Det er en god idé, at spørge professionelle forhandlere, hvad prisen på dette instrument ville ligge på.

Fx Fender Stratocaster fra 1950’erne ligger til cirka 100.000 kr. i år i følge en guitarforhandler. Den kan forsikres til 100.000 kr., eller også 75.000 kr. hvis man ikke synes, at den er mere værd. Hvis man kommer til at forsikre den til 110.000 kr. fordi der er flere vurderinger og måske lidt uenighed, er det også ok.

Brugt instrument: instrumenter, som du har købt brugt eller som du har haft i mange år og som ikke er steget i pris. Her kan du vælge at forsikre til nyværdi eller for den værdi, du mener dette brugte instrument har.

Fx en Fender Stratocaster fra 2005 (som du købte fra ny eller som du har købt brugt i år) kan du forsikre til nyprisen (fx 10.000 kr.) eller brugtprisen / dagsværdien (fx 4.500 kr.). På den måde kan du regulere din præmie, men også din erstatning.

Musikudstyr

Nyt musikudstyr: har du for nyligt købt et stykke udstyr, er det en god idé at forsikre det til nyprisen. Nyprisen er typisk, hvad du har givet for udstyret. Hvis du har fået en særlig rabat, er det dog ikke sikkert at du kan få den igen. Tænk: hvad koster denne her indenfor det næste år hvis jeg skal have en ny?

Fx: Neumann mikrofon købt i år for 5.000 kr. købt med 20% rabat kan forsikres til 5.000 kr. eller 4.000 kr.

Særligt / vintage udstyr: ejer du et særligt stykke udstyr, som har en særlig høj værdi, anbefaler vi at du forsikrer udstyret til den pris, det ville koste at genanskaffe samme genstand eller en genstand i samme kvalitet. Det er en god idé, at spørge professionelle forhandlere, hvad prisen på dit udstyr ville ligge på.

Fx Neumann U67 fra 1960’erne ligger til cirka 75.000 kr. i år i følge en reverb.com. Den kan forsikres til 75.000 kr., eller også 25.000 kr. hvis man ikke synes, at den er mere værd. Hvis man kommer til at forsikre den til 85.000 kr. fordi der er flere vurderinger og måske lidt uenighed, er det også ok.

Brugt udstyr: udstyr, som du har købt brugt eller som du har haft i mange år og som ikke er steget i pris. Her er det en god idé at se på, hvad ville lignende brugt udstyr koste nu.

Fx Neumann M149 fra 2005 (som du købte fra ny eller som du har købt brugt i år) skal du ikke forsikre nyprisen (fx 32.000 kr.), men brugtprisen / dagsværdien (fx 20.000 kr.).

Bærbart elektronisk udstyr

Bærbart elektronisk udstyr skal altid forsikres til nypris, selvom det er flere år gammelt.

Fx Apple Macbook Pro 2013, nypris 13.000 – forsikres til 13.000 kr.

Oversigt

Dette er en oversigt over din forsikring. Se venligst de fulde forsikringsvilkår her for at sætte dig ind i forsikringen.

Få et tilbud her

Spørgeskema

Anmeld en skade her

Skadesanmeldelse