PERSONDATAPOLITIK FOR BROOKFIELD UNDERWRITING AB

Brookfield Underwriting AB (”Brookfield”) passer på dine personlige oplysninger. I dette dokument kan du læse hvordan Brookfield benytter, lagrer og på anden vis behandler dine personoplysninger, samt om dine rettigheder over for os om hvordan du kan få udleveret, rettet eller få slettet dine oplysninger.

Ved at anvende Brookfields ydelser, accepterer du vores persondatapolitik og vores behandling af personlige oplysninger. Du godkender også at Brookfield anvender elektroniske kommunikationskanaler for at sende informationer til dig.

Indsamling af oplysninger

Du kan direkte eller indirekte give os oplysninger om dig selv når du kontakter os, vælger at benytte dig af vores ydelser eller vore tilbud hvor du giver os personoplysninger. Disse oplysninger kan være:

  • Person- og kontaktinformation – navn, fødselsdato, personnummer, faktura- og korrespondanceadresse, e-mail, telefonnummer, forsikringsstedets adresse, osv.
  • Oplysninger om ejendom for forsikringen
  • Betalingsinformation – bank og bankkontonummer for eventuel udbetaling

Ved vurdering og administration af forsikring kan vi modtage følgende oplysninger:

  • Person- og kontaktinformation – navn, fødselsdato, personnummer, faktura- og korrespondanceadresse, e-mail, telefonnummer, forsikringsstedets adresse, profession, osv.
  • Skadeshistorik – tidligere forsikringssager og forsikringshistorik
  • Oplysninger om ejendom for forsikringen

Oplysninger som indsamles er som regel nødvendige for at vi kan vurdere og administrere forsikring eller for andre tilfælde som beskrives herunder.

Anvendelse af oplysninger

Dine data benyttes for at kunne udarbejde, tilbyde og administrere forsikring. Formålet er at bekræfte din identitet og tjekke dine person- og kontaktoplysninger, administrere din forsikring, afgøre hvilken forsikring vi kan tilbyde dig, udføre risikoanalyse, forhindre bedrageri og håndtere risici samt følge den gældende lovgivning, herunder hvidvasknings- og bogføringsloven. Baggrunden for anvendelsen af dine data er at kunne udføre vores kontraktuelle forpligtelser overfor dig og følge gældende lovgivning.

Vi kan også bruge dine data for at sende dig relevante oplysninger vedrørende dine forsikringer. Ønsker du ikke at modtage denne type information, er du velkommen at sende en mail til databeskyttelse@brookfield.dk.

Kun nødvendig deling af oplysninger

Vi kan videregive eller dele dine oplysninger med udvalgte tredje parter så som forsikringsgivere og skadesbehandlere. Dine oplysninger bliver aldrig solgt til tredje part. Udover dette kan vi udlevere nødvendig information til myndigheder hvis vi er forpligtet til det ifølge lovgivningen eller hvis du har godkendt at vi gør dette. Vi tager alle rimelige lovlige, tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre at din data bliver håndteret sikkert.

Hvor behandles dine personoplysninger

Personoplysningerne lagres primært indenfor EU/EØS. I det omfang data overføres til, eller behandles i et land udenfor EU/ EØS, tager vi alle rimelige lovlige, tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre at dine data bliver håndteret sikkert og med et beskyttelsesniveau som er sammenligneligt med det niveau som tilbydes indenfor EU/EØS..

Hvor længe lagrer vi data

Vi lagrer dine data så længe det er nødvendigt for at udføre vore kontraktuelle forpligtelser overfor dig og så længe det kræves ifølge lovbestemte lagringstider.

Dine rettigheder

Du kan anmode om at få en kopi af de oplysninger som vi har om dig for at kende og tjekke dem. Du har ret til at rette fejlagtig eller ufuldstændig information om dig. ”Retten til at blive glemt” indebærer at du har ret til selv at begære at dine personoplysninger slettes dersom disse data ikke længere er nødvendige for det formål disse er indsamlet for. Der kan dog findes lovlige forpligtelser som hindrer Brookfield i at slette dele af dine data med det samme. I dette tilfælde kommer vi til at blokere de personoplysninger som vi er forpligtet til at lagre, således at de ikke kan anvendes til andre formål. Du har også ret til at klage til Datatilsynet.

Cookies

Vi anvender cookies på vore hjemmesider for at personalisere din oplevelse på vores hjemmeside, i markedsføringsmail og i tredjepartsannoncering.

Kontakt os

Brookfield Underwriting AB (CVR nr. 35 44 98 76) er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger og følger dansk persondatalovgivning. Du er du altid velkommen at sende en mail til databeskyttelse@brookfield.dk.

Om Brookfield

Brookfield er godkendt af Finansinspektionen i Sverige for at drive virksomhed som forsikringsformidlere og er yderligere registreret hos Erhvervsstyrelsen. Brookfields godkendelse indebærer at selskabet kan formidle særlige typer af skadesforsikringer. Brookfields formidlere kontrolleres af selskabet vedrørende uddannelse, ry, kompetencer og besidder den fornødne viden om forsikringsformidling, samt en passende viden om de forsikringsprodukter, der formidles.

Licens- og registreringsoplysningerne kan kontrolleres hos:

Finansinspektionen (Sverige), URL: www.fi.se,
E-mail: finansinspektionen@fi.se og tlf: +46 87 87 80 00
Bolagsverket (Sverige), URL: www.bolagsverket.se og tlf: +46 60 18 40 00
Finanstilsynet (Danmark), URL: www.finanstilsynet.dk,
Email: finanstilsynet@ftnet.dk og tlf. + 45 33 55 82 82
Erhvervsstyrelsen (Danmark), URL: https://datacvr.virk.dk/data